Skapa PM och telefonrapporter

I Kleos är en PM ett kort och informellt dokument som används för anteckningar, påminelser eller summeringar. Kleos innehåller en enkel textredigerare för att skapa sådana dokument. Skapa een PM genom att döpa dokumentet, välja ärende och skriva dina anteckningar. Delegeringsalternativet låter dig sätta påminnelser kopplat till ditt PM.

 

Välj nästa steg och delegera till dig själv eller någon annan och lägg till en kommentar om det behövs. Du kan skapa en ny PM från flera olika ställen: Knappen ”Lägg till snabbt”. ”Ny PM” i ärendets dokumentflik. Genom att högerklicka i samma vy. ”Ny PM” i dokumentlistan. Genom att högerklicka i samma vy. När en PM har skapats kan den användas som alla andra dokument i ett ärende. Telefonrapporten fungerar på samma sätt. Den stora skillnaden är att du kan inkludera berörda parter.

Skapa PM och telefonrapporter