Lägg till parter i ditt ärende

Det finns en standaruppsättning av vanliga partstyper uppsatta i Kleos. Du kan lägga till ytterliga i Inställnings-menyn För att lägga till en part i ett ärende, klicka på ”Lägg till part” i ärendet Nästa steg är att välja en identitet En identitet kan ha flera adresser Om så är fallet, välj vilken adress som ska användas i detta ärende Referens-fältet används för hur den aktuella parten refererar till ditt ärende. Använd fältet för till exempel domstolens målnummer Om identiteten ännu inte är registrerad i Kleos behöver du lkägga upp en ny identitet Länkade identiter låter dig beskriva sammanhang mellan olika juridiska och fysiska personer.

https://www.youtube.com/watch?v=6qRDfthXABA&list=PLYt7jlx93kMfReJgPfKceftWkIhE0wGTZ&index=31