konfigurera kalenderposter och uppgifter

Kleos hanterar händelser genom kalenderposter och uppgifter. För att konfigurera posterna, gå till inställningsmenyn och välj ”Kalender och uppgifter”. Som du kan se anvädns samma strukur för kalender- och uppgiftsposter. För att skapa en ny typ av kalnderaktivitet, klicka på knappen ”Ny” och ange posten som ”Händelse”. Du kan välja en förinställd ikon och en färg. Du kan även koppla en förinställd aktivitetstyp till kalderbokningen. Du skapar uppgifter på liknande sätt. Klicka på knappen ”Ny” och ange posten som ”Uppgift”. Du har motsvarande funktioner för att ange en ikon, bakgrundsfärg och kopplad aktivitetstyp. Du kan även ställa in en standarpåminnelse för din uppgift.

konfigurera kalenderposter och uppgifter