Konfigurera aktiviteter

Kleos använder aktiviteter för följa debiterbart arbete och skapa fakturor. För att ställa in aktivitetsmodulen behöver du ange standardaktiviteter, faktureringsposter och taxor. Aktivitetstyper innehåller beskrivning över utfört arbete. Du kan ställa in hur många ollika atyper av aktiviteter som du önskar. Om du inte vill använda en aktivitestyp längre ska den inaktiveras. Aktiviteter kan innehålla kombinationer av arvoden och utlägg. Arvoden och utlägg är olika slags faktureringsposter.

 

Faktureringsposterna är organiserade i kategorier. N/A N/A Taxor innehåller standarvärden för dina faktureringsposter. Du kan ställa in flera olika taxor. En allmän avgift är kopplad till faktureringskategorier. Till exempel kan kategorin kilometer användas i flera poster relaterade till resor. En allmän avgift för kategorin kilometer kommer att anvädnas för alla faktureringsposter som inkluderats i denna kategori. Särskilda avgifter används för specifika faktureringsposter. Det är möjligt att duplicera en taxa. Detta kan användas för att uppdatera taxor från ett år till ett annat.

Konfigurera aktiviteter