Identiteter

Identiteter är alla fysiska och juridiska personer som är inblandade i dina ärenden Du använder identiteter när du vill hantera ärenden, aktiviteter, möten och fakturor. I Identitetsvyn visas alla identiteter ”Snabbsök-fältet” är det snabbaste sättet att hitta en identitet Du kan också använda detaljerad sökning… …eller så kan du filtrera listan efter kolumnrubrikerna. Listan kan anpassas efter dina önskemål Du kan dölja rubriker som du inte behöver Och du kan flytta rubrikerna i önskad ordning Det snabbaste sättet att skapa en ny identitet är genom ”Lägg till snabbt”-menyn Endast namnet på identiteten är ett tvingande fält Du kan nu använda identiteten i Kleos Du kan till exempel använda den registrerade identiteten som en part i ett existerande ärende Det är möjligt att snabbt skapa en identitet genom knappen ”skapa ny identitet” som finns tillgänglig på ett flertal sidor Kleos ger dig möjligt att registrera en stor mängd information om parterna Du har möjlighet att lägga till anteckningar och kommentarer Du kan också skapa länkar mellan identiteter

Identiteter