Hur man konfigurerar arkiveringsnumreringen

 

1. Beskrivning
Hur man konfigurerar arkiveringsnumreringen

2. Lösning
Gå till Inställningar > Ärende > Ärendenumrering

Notering: Kleos uppdaterar datumet automatiskt, men inte räknaren. Om användaren önskar att återställa serienummret till början av året, så måste det göras manuelt. Dubbelklicka på Arkiverade eller Redigera knappen.

Klicka sedan på Lägg till.

 

Det är möjligt att konfigurer ärendenumreringen med:

  • Serienummer
  • Fritext
  • Faktor Datum Tid
  • Med eller utan skiljetecken

I exemplet nedan så kommer vi konfigerar numreringen i Datum(År) + Räknare:

Konfigurera med Datum:
I Typ  välj Faktor Datum Tid och sedan Formant (t.ex. YYYY)
Det är också möjligt att lägga till ett Skiljetecken.
Klicka på OK för att genomföra.

 

 

Att konfigurera med serienummer:
Klicka på Lägg till igen och i typ så väljer du serienummer.
I Nr/Namn sätter du in 0. (Första nummret kommer att bli 1)
Välj Format (t.ex. 0000).
Klicka OK för att genomföra.

 

 

Du kan även ändra ordningen genom att klicka på Flytta up / Flytta ner

 

 

20/04/2018

 

Hur man ändrar visningsspråk i Kleos

 

1. Beskrivning
Jag vill ändra visningsspråket i Kleos

2. Lösning
Från Instälningar > Kontor > Medarbetare
Dubbelklicka på din användare för att öppna upp kontaktformuläret. I fältet Språk, välj det språk du önskar och klicka sedan OK för att genomföra.

 

Logga ut från Kleosoch logga sedan in igen, visningsspråket kommer att ha ändrats.

 

25/04/2018

Hur man Aktiverar / Inaktiverar support användarkontot

 

Beskrivning

För att kunna ge dig mer kontrol över support kontot för våra Kleos team så har vi satt in en ny åtkomstpunkt som är lättillgänglig oavsett var du är i applikationen.
Från Hjälp fliken vid översta högra kanten av skärmen så kan du aktivera eller avaktivera tillgången för våra team till din Kleos genom att välja Aktivera supportkonto eller Inaktivera supportkonto.

 

Kleos visar en ny ”Support Användare” ikon vid nedre högra hörnet när din session är igång och ifall supportkontot är aktivt, då kan våra team koppla upp sig till din Kleos.
Detta tillåter dig att bli informerad i realtid tillgängligheten för din bas till våra team.

                   

 

Kleos visar ett informations meddelande när du håller muspekaren ovanför supportanvändarens ikon.

                   

 

Obs: om du inaktiverar Kleos supportkontot så kommer denna ikonen inte att dyka upp vid nedre högra hörnet av din skärm.

 

25/04/2018

Hur man inaktiverar en användare eller medarbetare (med skapande av ny användare)

 

1. Beskrivning
Jag vill inaktivera en medarbetare och skapa en ny.

2. Tillvägagånssätt
Gå till Inställningar > Kontor > Medarbetare
Välj personen > Klicka på Mer… > Inaktivera

 

Välj sedan Ny:

 

Fyll i identitetformuläret för den nya medarbetaren.

 

Klicka på fliken Konto > Kontrollera fallet Med konto >  Klicka sedan på Skapa nytt konto.

 

Fyll i kontoformuläret och klicka sedan på Skapa konto och sedan OK.

 

Nu behöver du tilldela de olika modulerna till den nya användaren:
Gå till Avtalsinformation > Kontraktshantering.

Välj varje modul och bocka i namnet i fråga. Klicka på OK för att genomföra.

 

Notera: glöm inte att konfigurera in e-postkontot till den nya användaren.

 

02/05/2018

Hur du spärrar åtkomst till min Bokföring för andra användare

 

1. Beskrivning
Användaren skapade sin egen redovisning och vill ställa in behörighet så att bara hon har tillgång till det.

2. Lösning
Gå till Konfigurationer > Bokföring > Redovisning.
Välj önskad bokföring > knappen Mer … > Behörighet.

 

Markera alternativet Ange rättigheter.
Markera varje användare och avmarkera alternativet Godkänn.

 

 

För användaren är det nödvändigt att lämna rutan Godkänn aktiverad så att han kan få tillgång till sin bokföring.
Klicka på OK för att validera.

 

17/05/2018