Sprawy

Okno spraw wyświetla automatycznie listę wszystkich spraw zarejestrowanych w Kleosie. Możesz przewinąć ją w dół, aby zobaczyć pełną listę spraw. Prawy przycisk myszy kliknięty na liście spraw, aktywuje menu kontekstowe. Te same funkcje są również dostępne w prawmy górnym rogu okna. Najprostszym sposobem na odnalezienie sprawy jest skorzystanie z pola wyszukiwania. Szybkie wyszukiwanie lokalizuje sprawy po ich opisie, aktach sprawy i stronach. Można również użyć pola szybkiego wyszukiwania, aby wyświetlić poprzednie wyniki oraz te zachowane. Zaawansowane wyszukiwanie pozwala użytkownikom wykonać kompleksowe wyszukiwania, łącząc wszystkie obszary spraw. Aby anulować wyszukiwanie, wystarczy zamknąć okno zaawansowanego wyszukiwania. Kliknij „Wyczyść kryteria”, aby rozpocząć nowe zaawansowane wyszukiwanie, lub wyświetlić pełną listę spraw. Możliwe jest dodanie nowych spraw lub modyfikacja już istniejących z listy spraw. Aby to wykonać, należy kliknąć na ikonę Dodaj lub na kontekstowe menu używając prawego przycisku myszy. Możesz również użyć ikony „Nowy” na menu. Po prawej stronie ekranu możesz zobaczyć podsumowanie spraw uporządkowanych według typów. Możesz użyć chmury i grafiki, aby przefiltrować sprawy według typów.

 

Możesz ukryć lub pokazać panel podsumowania poprzez kliknięcie na małą strzałkę przy panelu. Kliknij na nazwę kolumny, aby posortować sprawy według wybranej kolumny. Jeśli chcesz przefiltrować listę, kliknij na ikonę lejka w nagłówkach kolumn. Możesz połączyć wielokrotnie filtry kolumn. Możesz przeciągnąć kolumny, aby zmienić ich ustawienie. Możesz również wybrać kolumny, które będą pokazywane na liście. Kliknij prawy przycisk na nagłówku każdej kolumny, aby pokazać listę kolumn, oraz zaznacz lub odznacz te, które chcesz widzieć lub ukryć. Jeśli chcesz przywrócić domyślny układ, kliknij na ikonę konfiguracji w lewym dolnym rogu okna. Menu spraw jest ulokowane w prawym górnym rogu okna. Aby otworzyć sprawę, wybierz ją na liście i kliknij ikonę „otwórz”, lub kliknij podwójnie na sprawę.

Sprawy