Różne sposoby na odnalezienie sprawy

Kleos dostarcza różne sposoby wyszukiwania i otwierania konkretnych spraw. Ekran główny pokazuje listę ostatnich spraw. Zawiera listę spraw, które były ostatnio używane. Wyszukiwanie globalne umożliwia znalezienie spraw w szybki sposób używając opisu spraw. Można również użyć szybkiego wyszukiwania oraz wyszukiwania zaawansowanego w zakładce Sprawy. Lista spraw może być sortowana i filtrowana po nagłówkach kolumn. Możesz wyszukać sprawy używając opcji Pokaż sprawy w module Kontakty.

Dodatkowo możliwe jest otwarcie spraw powiązanych z kalendarzem, zadaniami, dokumentami lub czynnościami. Opcja Otwórz Sprawę jest dostępna w pasku zadań oraz w menu kontekstowym po kliknięciu prawym przyciskiem myszki. To najszybszy sposób dotarcia do sprawy z kalendarza lub listy zadań, dokumentów oraz czynności.

https://www.youtube.com/watch?v=UrWAhzX1ANY&index=9&list=PLYt7jlx93kMew9z3cuSI2gWre10LyVc4g