Różne metody importu dokumentów

Rekomendowaną ścieżką do importu dokumentów jest opcja: przeciągnij i upuść. Niemniej jednak możesz zaimportować dokument używając przycisku Importuj. Przycisk Importuj jest dostępny w module Dokumenty oraz w zakładce z dokumentami znajdującej się w oknie Sprawy. Wybierz dokument i uzupełnij podstawowe informacje: tytuł, opis i sprawę. Podgląd dokumentów może być dostępny w panelu Podgląd po prawej stronie. Jeśli wybierzesz opcję „Pokazuj zawsze”, podgląd będzie generowany dla dokumentów zaimportowanych w przyszłości. Możesz również przekazywać dokumenty kolejnym osobom do dalszej pracy. Możesz również definiować nowe czynności, terminy i zadania. Zakładka Opcje pozwala użytkownikom na uzupełnienie dodatkowych informacji o dokumencie. Aby ukończyć import kliknij OK.

Różne metody importu dokumentów