Praca z zadaniami

Zadanie jest konkretnym rodzajem pracy, która powinna zostać wykonana przez kogoś przed podaną datą. Moduł „Zadania” pokazuje listę zadań. Możesz użyć szybkiego filtrowania, aby skonfigurować widok zadań prezentowanych na liście. Jak we wszystkich oknach Kleosa, możesz użyć wyszukiwarki, aby znaleźć konkretne zadanie. Kleos pokaże na czerwono wszystkie zadania, które mają przedawnioną datę realizacji. Aby utworzyć zadanie, kliknij na ikonę „Nowy” w oknie zadań. Następnie, wybierz osobę odpowiedzialną za konkretne zadanie oraz wybierz datę realizacji zadania. Możesz także zdefiniować czynność powiązaną z zadaniem.

 

Pamiętaj, że w Kleosie, czynności są elementem służącym do rozliczania z klientami. W zadaniu możesz zaznaczyć kolejny krok, jakim jest rejestracja czynności. Jest to najprostszy sposób na przekształcenie dotychczasowej pracy w czynności do rozliczenia. Jak tylko zrealizujesz zadanie, kliknij przycisk „zakończone”, aby poinformować Kleos, że ukończyłeś zadanie. W Kleos możliwe jest definiowanie nowych zadań z różnych miejsc. Możesz utworzyć zadanie, używając ikony „szybkie dodawanie” dostępne we wszystkich oknach Kleosa. Możesz użyć ikony „Nowy” w module „Zadania”, lub kliknąć prawy przycisk myszy. Możesz określać zadania z opcji następnego kroku, dostępnego podczas tworzenia terminu, czynności lub innego zadania.

Praca z zadaniami