Obieg dokumentów w Kleosie

Opcja „Do dalszej pracy” jest bardzo praktycznym narzędziem do organizacji pracy Twojego biura. Możesz użyć tej opcji w dokumentach, emailach, notatkach oraz raportach telefonicznych. Aby przekazać dalej dokument kliknij przycisk „Dalsza praca”. Możesz znaleźć ten przycisk na liście dokumentów w sprawie oraz w module Dokumenty. W przypadku notatek i raportów telefonicznych możesz je przekazać do dalszej pracy już w momencie ich tworzenia. Opcja Do dalszej pracy stanowi wewnętrzne narzędzie komunikacji. Z chwilą przekazania dokumentu wybranej osobie, delegujesz jej wykonanie konkretnej pracy związanej z dokumentem. Możesz przekazywać dokumenty do dalszej pracy jak często chcesz oraz przydzielać je do jednej lub różnych osób. Dokumenty do dalszej pracy pojawią się na pulpicie Kleosa. W tym ekranie możesz je przekazywać do dalszej pracy innym osobom.

 

Na przykład jeśli otrzymasz od kogoś dokument do zweryfikowania, możesz przekazać go kolejnej osobie, prosząc ją, by zrobiła to za Ciebie. Aby zakończyć pracę nad dokumentem w obiegu (Dalsza praca) należy użyć opcji Zamknij. Kiedy to zrobisz, Kleos zaoferuje Ci opcję stworzenia zadania, terminu lub czynności związanej z tym dokumentem. Przykładowo: Prawnik A przekazał dokument do dalszej pracy Prawnikowi B prosząc go o przejrzenie dokumentu. Teraz Prawnik B ma przypomnienie w swoim zasobniku z prośbą o przejrzenie dokumentu. Prawnik B zamyka dokument do dalszej pracy i tworzy dla siebie zadanie przejrzenie dokumentu. Zadanie pojawi się na liście jego zadań. Do dalszej pracy jest bardzo praktycznym sposobem na transfer informacji pomiędzy pracownikami w kancelarii.

Obieg dokumentów w Kleosie