Jak skonfigurować terminy i zadania

W Kleosie zarządzanie czasem opiera się na kalendarzu i zadaniach. Ich ustawienia dostępne są w panelu Konfiguracja, w zakładce Kalendarz i zadania. Terminy i zadania posiadają taką samą strukturę danych. Aby utworzyć nowy termin, kliknij ikonę Nowy i zdefiniuj typ terminu. Możesz wybrać ikonę i kolor tła, które będą używane w module Kalendarz dla danego terminu. Możliwe jest zdefiniowanie domyślnej czynności powiązanej z terminem. Tworzenie zadań jest podobne. Kliknij ikonę Nowy i zdefiniuj typ zadania. Analogicznie możesz zdefiniować ikonę, tło oraz domyślną czynność powiązaną z zadaniem. Dodatkowo możesz ustawić przypomnienie dla tego typu zadań.

Jak skonfigurować terminy i zadania