Dokumenty

Dokumenty mogą być uporządkowane w wirtualnych folderach. Struktura dokumentów widoczna jest w zakładce Dokumenty w oknie Sprawy. Możesz ją włączyć lub ukryć. Liczby w nawiasach wskazują liczby dokumentów, które są przechowywane w danym folderze. Jeśli chcesz przenieść dokument z jednego wirtualnego folderu do drugiego, wybierz Właściwości i wskaż nowy folder. Użytkownik może skonfigurować strukturę folderów. Przejdź do ekranu konfiguracji. Wybierz zakładkę Dokumenty oraz pozycję Inne. Kliknij w ikonę Robocze katalogi dokumentów Teraz możesz dodawać, usuwać lub zmieniać nazwy folderów. Nowa struktura dokumentów będzie automatycznie zaktualizowana w istniejących sprawach.

Dokumenty