Panel pro rychlý přístup

Kleos umožňuje pracovat souběžně v několika kauzách a dokumentech. Lišta rychlého přístupu je nejrychlejším způsobem, jak přepínat mezi otevřenými kauzami, dokumenty a okny. Nachází se na obrazovce vpravo. Číslo napovídá, kolik je otevřených kauz, dokumentů nebo oken. Pro přepnutí do jiné kauzy ji stačí vybrat v seznamu otevřených kauz. Lišta pro dokumenty a okna funguje naprosto stejně.

 

CZ - Začínáme - Panel pro rychlý přístup