Jak pracovat s postupováním dokumentů

 

Postupování dokumentů je velmi praktickým nástrojem pro organizování jak vaší práce, tak práce v kanceláři. Postupovat můžete dokumenty, emaily, poznámky a telefonní reporty. Pro postoupení klikněte na „Postoupit“. Tento příkaz naleznete v seznamu dokumentů kauzy nebo v menu Dokumenty. V případě poznámek a telefonních reportů je můžete postupovat už při jejich vytváření. Postupování funguje jako standardní nástroj firemní komunikace. Pokud někomu zadáváte věc ke zpracování, žádáte tuto osobu, aby provedla konkrétní úkon s daným dokumentem, emailem, poznámkou nebo telefonním reportem. Vytvořit můžete neomezené množství po sobě jdoucích postoupení pro každý dokument a přiřadit je té samé osobě nebo někomu jinému. Soubory postoupené k vyřízení se zobrazují na domácí obrazovce Kleosu.

 

Z této obrazovky můžete vytvořit další postoupení na někoho jiného. Pokud například obdržíte dokument k revizi, můžete nastavit nové postoupení na kolegu, který pro vás dokument zreviduje. Pro odstranění postoupení jej stačí zavřít. Při uzavření postoupení nabídne Kleos vytvoření úkolu, schůzky nebo činnosti s dokumentem spojené. Například: Právník A postoupí k revizi dokument právníkovi B. Postoupení je pouze upozornění. Nyní má právník B ve svém boxu k vyřízení dokument, který má revidovat. Právník B uzavře postoupení a nastaví si úkol, že má daný dokument projít. Úkol se pak objeví v seznamu jeho úkolů. Postoupení je velmi praktický způsob předávání informací a práce mezi členy kanceláře.

CZ - Jak pracovat s postupováním dokumentů