Jak nastavit typy událostí a úkolů

 

V Kleosu je správa času založena na událostech kalendáře a úkolech. Pro jejich konfiguraci jděte do Nastavení a Kalendář a úkoly. Jak vidíte, události kalendáře a úkoly mají shodnou strukturu dat. Pro vytvoření nové události klikněte na „Nový“ a vyberte typ Událost. Můžete zvolit typ ikony, která bude spojena s touto událostí, a také barvu pozadí, kterou bude událost zobrazena v kalendáři. Je možné přiřadit činnost, se kterou událost souvisí. Vytváření úkolů je velmi podobné. Klikněte na „Nový“ a zvolte typ Úkol. Máte obdobné možnosti ohledně vzhledu ikony, barvy pozadí i výchozí činnosti. Lze také definovat výchozí upomínky pro tento typ úkolu.

CZ - Nastavení - Jak nastavit typy událostí a úkolů