Jak nastavit typy kauz

 

Uživatelé si mohou nastavit vlastní typy kauz, které odpovídají jejich potřebám. Pro konfiguraci typu kauzy jděte do Nastavení/Kauza/Typy kauz. Pro vytvoření typu kauzy klikněte na „Nový“ a typ vytvořte. Můžete zadat strany kauzy, které by měly u tohoto typu kauzy být zastoupeny.

 

Například lze nastavit, že kauza typu „Ochranná známka“ bude vždy obsahovat stranu Expert. Když vytvoříte novou kauzu tohoto typu, Kleos vás požádá o zadání všech stran, které jste nadefinovali. Můžete také zadat konkrétní osobu jako výchozí u jednotlivých typů stran. Například expert, který se zabývá ochrannými známkami. Další pole umožňují nastavit specifická pole pro jednotlivé typy kauz. Je například možné v kauzách typu ochranná známka přidat další pole s číslem patentu. Počet typů kauz není ničím omezen. Je možné nastavit například několik typů kauz o ochranné známce, každou s jinými typy stran, výchozími osobami a dalšími poli. Smazat již vytvořený typ kauzy není možné. Pokud daný typ již nadále nechcete používat, můžete jej deaktivovat.

CZ - Jak nastavit typy kauz