Nie mogę stworzyć folderów dokumentów w sprawie, ta opcja jest niewidoczna

25/09/2018

 

1. Opis
Chcę stworzyć foldery  dokumentów w sprawie, ale ta opcja nie jest widoczna

User-added image

2. Rozwiązanie
Przejdż do: Ustawienia > Ogólne > General Configurations > Ustawienia globalne.
Wybierz zakładkę Dokumenty I aktywuj opcję Włącz zarządzanie folderami dla sprawy.
Kliknij OK aby zatwierdzić.

User-added image

Wyczyść pamięć podręczną i zrestartuj Kleosa.
Opcja stworzenia folderów dokumentów  jest teraz widoczna:

User-added image

 

 

Dokument Word nie otwiera się i pozostaje zablokowany na stronie Kleos

26/09/2018

 

1. Przegląd
Podczas generowania dokumentu Word lub próby otwarcia istniejącego dokumentu dokument nie otwiera się i pozostaje zablokowany z boku:

User-added image

2. Rozwiązanie
Wyczyść pamięć podręczną w Kleos: Konfiguracja > Ogólne > Konfiguracja > Czyść pamieć podręczną 

Stwórz nowy profil w Kleos: zamknij całkowicie Kleosa I podążaj za ścieżką: C:\Użytkownik\nazwa użytkownika\AppData\Roaming
Zmień nazwę folderu Kleos (na przykład: KleosOld)
Zrestartuj Kleosa I postaraj się otworzyć nowy dokument Word.

                                                 User-added image

 

 

Automatyczny import z Kleosem

27/09/2018

 

1. Opis
Możesz stworzyć automatyczny import folderów. Dokumenty, które chcesz zapisać lub przesłać, automatycznie wywołają wiadomość o imporcie Kleos.

2. Procedura
Przejdż do: Konfiguracja > Ogólne > Konfiguracja > Moje preferencje
W zakładce Dokumenty:
Zaznacz polecenie: Włącz automatyczne importowanie plików z katalogu i stwórz ścieżkę dostępu dla folderu, który Kleos musi odszukac, poprzez kliknięcie przycisku .
Kliknij OK w celu aktywacji.

User-added image
User-added image

Za każdym razem, kiedy chcesz dodać document lub zestaw dokumentów do tego folderu importowego, Kleos automatycznie otworzy okno importowe.
Musisz tylko wybrać miejsce docelowe i kliknąć OK, aby potwierdzić.

User-added image

 

 

 

Jak wykonać lokalną kopię dokmentów lub zestawu dokumentów

02/10/2018

 

1. Przegląd
Chcę zrobić kopię moich dokumentów na moim komputerze.

2. Rozwiązanie
Z zakładki głównej Dokumenty  lub też wewnątrz sprawy, wybierz document lub dokumenty które chcesz zapisać > kliknij prawym przyciskiem > Kopiuj do.

User-added image

Wybierz format (Word lub PDF).

                                          User-added image

Wybierz folder, w którym chcesz skopiować dokumenty na komputerze lub utwórz nowy folder, i kliknij OK.

Dokumenty zostaną zapisane w wybranym folderze.

User-added image

 

 

Jak przekonwertować wiele plików w jeden dokument PDF

08/10/2018

 

1. Opis
Chcę przekonwertować wiele plików w jeden dokument PDF
2. Rozwiązanie
Z głównej zakładki Dokumenty lub z Dokumentów wewnątrz sprawy:
Wybierz dokumenty, które chcesz przekonwertować> kliknij prawym > PDF > stwórz PDF lub wybierz przycisk Więcej… > PDF > Zapisz jako PDF

User-added image

W oknie tworzenia pliku PDF zaznacz lub odznacz dokumenty do przekonwertowania.
Kliknij OK aby potwierdzić.

User-added image

Możesz zmienić tytuł i dodać opis, a także możesz zobaczyć podgląd dokumentu, klikając na lupę.
Kliknij OK aby potwierdzić.

User-added image

 

 

Jak zainstalować creator PDF 1.7.3 z Kleos Checker

16/10/2018

 

1. Opis
W przypadku gdy Klient nie posiada zainstalowanego kreatora PDF 1.7.3, może go pobrać za pomocą Kleos Checker.

2. Procedura
1. Otwórz Kleos Checker i zaczekaj aż process sprawdzania zostanie zakończony.
2. W sekcji Ulepszenia kliknij na Szczegóły. Link będzie wówczas dostępny do pobrania.
Ważne: system zada pytanie, czy chcesz zaktualizować obecną wersję do najnowszej (kreator PDF 3.2.2). Wybierz NIE.

User-added image

 

 

Jak elektonicznie podpisać plik PDF

17/12/2018

 

0.1 Podpis elektroniczny
Kleos 6.4 wprowadza nową funkcjonalność: możliwość elektronicznego podpisywania, za pomocą certyfikatu, plików PDF.

Podpisz Twoje dokumenty

Podpisz swoje pliki PDF z gwarancją elektroniczną do osob trzecich, wykorzystujac to, ze wyslany  plik jest jedyną wersją dokumentu, który przygotowałeś.Po jednorazowym podpisaniu, podpis na pliku ma wartość prawną (w przeciwieństwie do podpisu odręcznego).
Podpis wykorzystuje format zaawansowanego podpisu elektronicznego PDF (PADES) na algorytmie SHA256.

Bez certyfikatu nie można korzystać z podpisu elektronicznego, tylko podpis odręczny będzie użyteczny.

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, przejdź do zakładki Dokumenty w folderach. Dostępny jest nowy przycisk „Podpis” (dostępny również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy). Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy już wybrano / kliknięto plik PDF do podpisania.

Image ajoutée par l'utilisateur

UWAGA: tylko pliki PDF mogą być podpisane! Jeśli chcesz podpisać dokument WORD, musisz go przekonwertować na format PDF przed jego podpisaniem.

Ograniczenia: Ta funkcja nie obsługuje plików PDF z hasłem i formatu PDF-A.

0.2 Różne typy podpisów
Po kliknięciu na funkcję możesz wybrać 3 rodzaje podpisów.

Image ajoutée par l'utilisateur

1. Widoczny: wymaga to podpisania certyfikatu. Nazwisko podpisującego i data / czas podpisu pojawią się w pliku PDF. Opcjonalnie użytkownik może dodać obraz swojego podpisu odręcznego. Obraz można dodać wybierając opcję Dodaj obraz do podpisu i wybierając obraz z lokalnego dysku.

2. Niewidoczny: wymaga certyfikatu podpisującego. Brak widocznego podpisu

3. Tylko zdjęcie: zostanie wstawiony tylko obraz podpisu odręcznego. Plik PDF nie zostanie podpisany cyfrowo i nie jest wymagany certyfikat do podpisywania.

Użytkownik może przeciągnąć i zmienić rozmiar prostokąta, aby wskazać miejsce wstawienia podpisu. Użytkownik może edytować dwie właściwości dokumentu (nazwa dokumentu i folder wirtualny) nowego podpisanego dokumentu.

Image ajoutée par l'utilisateur
Kleos utworzy nowy dokument z nazwą i folderem wirtualnym wybranym w oknie podpisu. Stworzony dokument posiada nową ikonęna liście dokumentów, informującą użytkownika, że ​​dokument jest podpisany cyfrowo.