1. Opis
Podczas próby uruchomienia programu otrzymujemy komunikat błędu.

2. Rozwiązanie
Sprawdź czy posiadasz zainstalowane oprogramowanie ByteFence. Jeżeli tak należy je odinstalować.

Po odinstalowaniu ByteFence, należy sprawdzić czy process Wolters Kluwer widnieje w Menadżer zadań. Jeżeli tak to należy go zamknąć. Następnie można uruchomić Kleosa.

 

 

18/10/2018