Taxor 2018

User-added image

Länk till att ladda ner broschyr: http://www.domstol.se/Ladda-ner–bestall/Verksamhetsstyrning/Rattshjalp-och-taxor/Rattshjalpoch-
Uppdatera taxan i ert konto

Gå till Inställningar i Kleos huvudmeny. Välj därefter fliken Tidsregistrering och menyvalet Taxor.

I vyn till höger hittar ni de taxor som finns tillgängliga i ert konto. Välj den taxa ni vill uppdatera, dubbelklicka eller välj öppna i menyn ovan. I den nu öppna taxatabellen finns fler olika taxor inlagda. För att uppdatera beloppen dubbelklicka på den post som du vill justera. I den nya vyn skriv in korrekt belopp i raden intern och extern taxa. Välj OK för att komma tillbaka. Gör motsvarande justering på samtliga taxor som ska justeras.

Avsluta genom att välja OK.

 

Inställningen innebär att alla nya tidsregistreringar får de nya uppräknade ersättningsnivåerna.
Uppdatera taxa för tidigare registrerade poster

För att uppdatera tidigare registrerade tid som ännu inte fakturerats och som ska ha den nya taxan gör du så här:

I ditt ärende, välj fliken Aktiviteter och markera de poster som ska omfattas. Välj därefter knappen Räkna om poster. Välj alternativet ”Räkna om poster utan att ange ny taxa”. Klicka på OK

         

 

Motsvarande uppdatering av belopp går även att göra för flera ärenden samtidigt genom att söka upp aktiviteter i Kleos huvudmeny på fliken Aktiviteter. Vid sökfältet välj, detaljerad sökning, här finns möjlighet att avgränsa i period, medarbetare, ej fakturerad osv.

Markera de poster du vill ska omfatta uppdateringen (OBS Endast 50 poster åt gången är möjliga). Välj meny alternativet räkna om poster, välj alternativet räkna om utan att ange ny taxa.

Klicka på OK.

         

 

17/01/2018