Skapa ett nytt dokument

Du kan skapa ett nytt dokument från flera olika platser: Du kan använda knappen ”Lägg till snabbt”. ”Nytt dokument” i ärendevyn. I dokumentvyn, Eller så kan kan du anvädna den kontextuella menyn genom att högerklicka på musen. Det första steget för att skapa ett nytt dokument är att välja en dokumentmall. Mallarna är organiserade i två huvudkategorier.

 

Kleosmallar är de mallar som inkluderas som standard i Kleos. Andra mallar är skapade för din organisation. När du har valt en mall, välj en formatmall. Du kan välja vilken formatmall som ska vara kopplad till din mall som standard i inställningsmenyn. Fyll i ett namn på dokumentet. Kleos kommer även att föreslå ett namn för dokumentet. Du kan fylla i en beskrivning för dokumentet. Klicka därefter på OK. Word kommer att öppnas automatiskt på din dator. Du kan skriva i dokumentet precis som vanligt.

 

Kom ihåg att Kleos sparar alla dina dokument i molnet. Under tiden du skriver i dokumentet arbetar du mot en temporär fil på din dator. För att dokumentet ska laddas upp behöver du stänga och spara ditt dokument. När Word har stängts kommer Kleos att visa ett fönster med information kring dokumentet som du har redigerat. Du kan använda knapparna Ny aktivitet, uppgift och möte för att skapa poster relaterat till dokumentet som du har skapat Klicka på ”Checka in” för att spara ändringarna och ladda upp dem till Kleos server. Använd knappen ”Ångra ändringar” om du inte vill spara.

Skapa ett nytt dokument