Skapa ett nytt ärende

All information i Kleos utgår ifrån ärendet. För att skapa ett nytt ärende, klicka på knappen ”ny”. Det enda fältet som är tvingande är fältet ”namn”. Du kan snabbt ska ett nytt ärende genom att fylla i ärendenamnet och klicka på OK. På detta sätt kommer du snabbt igång med ditt ärende och kan senare fylla i mer information. Även om ärendenamn är det ena obligatoriska fältet, rekommenderar vi att även fylla i information om parter och beskrivning av ärendet.

 

Om du fyller i all relevant information för ärendet kan du optimera ditt arbete i kommande steg. Du kommer bland annat att snabbt kunna skapa dokument, rapporter och fakturor och sökningar kommer bli mer effektiva. Det finns flera sätt att skapa et nytt ärende Du kan använda funktionen ”Lägg till snabbt” Du kan använda knappen ”Nytt ärende” i ärendevyn. Och du kan använda den kontextuella menyn, genom att högerklicka på musen.

Skapa ett nytt ärende