Hur du hittar ett ärende i Kleos

Kleos ger dig flera sätt att hitta och öppna ett specifikt ärende. På Kleos startsida har du en vy över dina senaste ärende. Där hittar du de ärenden du senast har arbetat med. ”Sök i allt” ger dig möjlighet att hitta ett ärende genom att söka efter detaljer om ärendet. Du kan även använda snabbfiltrering eller detaljerad sökning i ärendevyn. Listan över dina ärenden kan sorteras och filtreras med hjälp av kolumnrubrikerna. Du kan hitta ärenden som hör ihop med en identitet genom att klicka på knappen ”Visa ärenden” i identitetsvyn.

 

En avancerad sökning kommer automatiskt att utföras. Det är också möjligt att öppna ett ärende som är kopplat till en kalenderpost, uppgift, dokument eller aktivitet. ”Öppna ärende” finns tillgängligt i menyraden och genom att högerklicka på posten. Detta är det snabbaste sättet att gå till ett ärende från en kalenderpost, ett dokument eller en aktivitet.

Hur du hittar ett ärende i Kleos