Olika sätt att importera ett dokument

Det enklaste sättet att importera ett dokument är att använda ”drag och släpp”. Du kan även importera ett dokument genom att använda knappen ”Importera”. Du hittar knappen i dokumentvyn och dokumentfliken i ett ärende. Välj det dokument du vill importera och fyll i grundläggande information: titel, beskrivning och ärende. Du kan förhandsgranska ditt dokument i panelen till höger. Klicka i ”Visa alltid” för att alltid visa förhandsvisning när ett dokument ska importeras. Du kan lägga till en delegering till dokumentet. Du kan också skapa nya aktiviteter, möten och uppgifter. Under Alterntiv kan du lägga till mer information till ditt dokument. Klicka på OK för att utföra importen.

Olika sätt att importera ett dokument