Hur man lägg klienternas referenser i en faktura

27/10/2016

 

1. Beskrivning
Lägg klienternas referenser i en faktura:

 

 

2. Lösning 
Från fakturan, välj Fakturamottagare.
Referensfältet, lägg till eller editera klienternas referenser.