Hur du registrerar tid

Kleos använder aktiviteter för att skapa fakturor och kostnadsräkningar. En aktivitet kan beskrivas som samling av en eller flera debiterbara poster. Aktiviteter kan registreras i ditt ärende under tiden du arbetar med det för att sedan hämtas och presenteras i en faktura. Du kan skapa en ny aktivitet från flera ställen: Genom snabbmenyn ”Ny”. Från aktivitetsvyn. Genom att högerklicka. Ärendets aktivitetsvy. Från en kalederpost eller uppgift. Från stoppuret. Och från aktivitetsbladet.

 

När du skapar en ny aktivitet behöver du ange en aktivtetstyp och ett äreden. En aktivitet måste innehålla minst en faktureringspost. I vissa aktivetestyper ingår flera olika fakturerinsposter. Detta ställs in i inställningsmenyn. Du kan använda tid, antal och pris för att sätta ett belopp på faktureringsposterna. Priset på dina poster hämtas från de taxor som är upplagda i inställningsmenyn. Du kan lägga till flera faktureringsposter. Faktureringsposten kan vara ett arvode eller en kossnad. Klicka på ”OK” för att spara aktiviteten. Knappen ”OK > Ny” sparar aktiviteten och skapar en ytterligare en ny post för samma ärende.

Hur du registrerar tid