Hur du använder aktivitetsvyn

Aktivitetsvyn innehåller samtliga aktiviteter och faktureringsposter. Med flikarna i nedre delen av skärmen kan du navigera mellan aktiviteter och faktureringsposter. Kolumnfilterna är det lättaste sättet att lokalisera en aktivitet. Det finns även ett snabbsökfönster och en detaljerad sökning. Precis som i andra vyer kan du dölja och arrangera om kolumnerna. Det är också möjligt att sortera och filtrera med hjälp av kolumnrubrikerna. För att skapa en aktivitet, klicka på knappen ”Ny” eller högerklicka.

 

Du kan också använda aktivitetsbladet. Detta är det snabbaste sättet att registrera flera nya poster i ett svep. Knappen ”Redigera” låter dig uppdatera en aktivitet och dess faktureringsposter. Du kan skapa och skriva ut rapporter. Du kan öppna ärendet som en aktivitet är registrerad i. ”Räkna om poster” låter dig uppdatera eller byta taxa för flera poster på en och samma gång. Du kan ange att en aktivitet redan är fakturerad. Kleos kommer inte ta med aktiviteter som markerats som fakturerade när du skapar en ny faktura. Samma val finns tillgängligt i fliken faktureringsposter. En enskild faktureringspost kan inte ha en avvikande taxa från resterande poster i aktiviteten. Samma taxa måste användas för alla poster inom en aktivitet. I fliken ”Faktureringsposter” hittar du summeringar för samtliga poster.

Hur du använder aktivitetsvyn