Dokumentutforskaren

Dina dokument kan sorteras i virtuella mappar. Du hittar dokumentutforskaren i dokumentsektionen i ditt ärenden. Utforskaren kan döljas eller visas. Siffran indikerar hur många dokument som är sparade i respektive mapp. Om du vill flytta ett dokument från en mapp till en annan, välj Egenskaper och välj en ny mapp. Du kan ändra strukturen för dina mappar. Gå till inställningsmenyn. Välj ”Dokument” och ”övriga”. Klicka på ”Mappar”. Nu kan du lägga till, ta bort eller döpa om mappar. Den nya strukturen kommer att finnas tillgänglig i alla dina ärenden.

Dokumentutforskaren