Automatisk skapande av nytt räkenskapår 2019

 

I Kleos version 6.4 kommer endast auktoriserade användare att kunna skapa ett nytt räkenskapsår på ett enklare sätt från vilket dokument som helst.
För att skapa ett nytt räkenskapsår måste användaren vara auktoriserad för bokföringshantering.

                            

 

1. SKAPA NYTT RÄKENSKAPSÄR FRÅN ETT FAKTURERINGSDOKUMENT

När du försöker skapa ett faktureringsdokument (försäljningsfaktura, kreditnota, inköpsfaktura, betalning) i början av ett nytt räkenskapsår kommer Kleos att föreslå att skapa det nya räkenskapsåret med två klick.

Du kommer att se ett gult fält uppe på skärmen med en ruta ”Skapa räkenskapsår ”. Du kan inte fortsätta om du inte klickar på knappen.

 

Efter att ha klickat på ”Skapa räkenskapsår” öppnar Kleos ett nytt fönster för att låta användaren kontrollera informationen om det nya räkenskapsåret och numrering av journalerna.

 

Om startnumret för försäljningsjournalen eller journalen för kreditnoteringar är 1, kommer Kleos att begära en bekräftelse för att undvika felkonfigurering.

Efter bekräftelsen skapas det nya räkenskapsåret och användaren kan fortsätta med upprättandet av faktureringsdokumentet.

 

 

BEGRÄNSNINGAR

Den här nya funktionen är endast tillgänglig om:

Föregående räkenskapsår har format: 01/01/20xx – 31/12/20xx.

I föregående räkenskapsår finns en försäljningsfaktura eller en kreditnota.

Om dessa villkor inte är uppfyllda föreslår Kleos användaren att manuellt konfigurera ett nytt räkenskapsår (från inställningar).

 

SKAPA NYTT RÄKENSKAPSÄR FRÅN INSTÄLLNINGAR

När användaren skapar ett nytt räkenskapsår från inställningsfliken visas ett nytt fönster för att kontrollera numrereringen av journalerna.

Från Inställningar > Bokföring > Redovisning. Välj konto och klicka på Redigera..
Välj Lägg till och fyll i Startdatum och Slutdatum.

 

Klicka OK för att godkänna. Ett fönstret för att kontrollera numreringen av journalerna kommer också att visas därefter.
Efter bekräftelsen skapas det nya räkenskapsåret.

 

 

BEGRÄNSNINGAR
Fönstret för att kontrollera numreringen av journalerna visas endast om det nya räkenskapsåret har format: 01/01/20xx – 31/12/20xx.

 

18/12/2018