Att söka information

Kleos har designats för att hantera stora mängder av information. Sökfunktionerna gör det lätt för dig att hitta det du söker. Funktionen ”Sök i allt” är det lättaste sättet att hitta information. Du hittar den i det övre högra hörnet av skärmen. Funktionen hittar alla ärenden, dokument, kalenderposter, uppgifter och aktiviteter som matchar dina sökkriterier. Dina senaste sökningar sparas automatiskt. Alla vyer i Kleos har ett fält för att göra snabba filtreringar. Snabbfiltreringen söker bara bland de poster som finns i den aktuella vyn. I ärendevyn använder du fältet för att snabbt hitta rätt ärende, på motsvarande sätt använder du funktionen i uppgiftsvyn.

 

Sökrutan är inställd på att söka efter de vanligaste kriterierna. Sökkriterier för ärenden är Namn, Ärendenummer och Beskrivning, och för dokument kan du använda Titel och Beskrivning i din filtrering. Snabbfiltreringen sparar din senaste sökning. I alla vyer finner du en länk till Detaljerad sökning bredvid filtreringsrutan. Den avancerade sökrutan ger dig möjlighet att utföra mer komplexa sökningar, du kan avgränsa på flera fält och kriterier. Du kan spara avancerade sökningar för att kunna använda dem igen vid ett senare tillfälle. Ange dina kriterier och klicka på ”Spara”. På detta sätt kommer sökningen att finnas tillgänglig under ”Sparade sökningar”.

Hur du söker information i Kleos