Arbeta med Uppgifter

En uppgift är något som ska utföras av någon innan en viss tidpunkt Uppgifter används för att hantera kommande arbete I Uppgiftsvyn visas en lista över uppgifter Du kan använda filter för att konfigurera vad som visas i listan. Precis som i andra listor kan du göra sökningar för att hitta specifika uppgifter Kleos kommer att rödmarkera poster som inte är slutförda innan angivet slutdatum Klicka på knappen ”Ny” för att skapa en ny uppgift Ange vem som är ansvarig för uppgiften och ett slutdatum Du kan ange vilka aktiviteter som hänförs till uppgiften.

 

Aktiviteter i Kleos kan vara debiterbar tid Detta är det enklaste sättet att koppla arbete till debiterad tid. När en uppgift är utförd, klicka på ”Ange som slutförd” för att klarmarkera uppgiften. Det är möjligt att skapa en ny uppgift i flera vyer i Kleos. Du kan skapa uppgifter genom ”Lägg till snabbt” Du kan skapa en ny uppgit från knappen ”Ny” i uppgiftsvyn eller genom ett högerklick. En uppgift kan även skapas från ”Nästa steg” som visas när du skapar en ny kalenderpost eller en uppgift.

Arbeta med Uppgifter