Arbeta med Kleos Connect

Kleos Connect är en helt ny funktion för att på ett säkert sätt dela dokument och filer med en extern part direkt från Kleos. Funktionen är en tilläggsmodul, kontakta supporten för hjälp att aktivera funktionen i ditt abonnemang.

Med Kleos Connect kan du göra följande:

1. Dela dokument till en eller flera mottagare

2. Utbyta kommentarer kring ett dokument

3. Ta emot filer som laddats upp av en extern part.

 

IMPORTERA MAPPSTRUKTUR TILL KLEOS

Med Kleos 5.0.20 får du möjlighet att importera ett flertal dokument med bibehållen mappstruktur från din lokala dator till Kleos.

För att importera mappar går du till Dokument/Importera/Importera mappar i ditt ärende.


Välj därefter vilka mappar som ska importeras.

Importfunktionen innehåller följande begränsningar:

  •  Stösta storlek fö enskild fil ä 40Mb
  •  Stösta storlek fö samtliga filer vid import ä 500Mb
  •  Maximalt 10 mappar åt gången.

KOPPLA TAXOR TILL ÄRENDETYPER

Det är nu möjligt att koppla en taxa till specifika ärendetyper. Detta görs i inställningar för ärendetyper i Kleos inställningsmeny.

En taxa kopplas till ärendetypen i de fall en annan taxa än din standartaxa i regel används för ärendekategorin.

DELA ETT DOKUMENT

Du delar ett dokument från Kleos genom att lokalisera det i ditt ärende och klicka på knappen Dela dokument.

 

Välj därefter den part i ärendet som du vill dela dokumentet med.

 

När du delar ett dokument med en extern part skickas ett e-postmeddelande till den adress du har registrerat. Mottagaren av e-postmeddelandet får åtkomst till den delade filen genom att klicka på länken i meddelandet. Notera att detta innebär att själva dokumentet aldrig skickas per mail, utan ligger kvar säkert lagrat på Kleos server.

INSTÄLLNINGAR FÖR KLEOS CONNECT

Under rubriken Tillåt uppladdning, som du hittar under rubriken Mer i ditt ärendes dokumentflik kan du ställa in vilka medarbetare som ska få notiser när något har skett på portalen. Här kan du även ge mottagaren möjlighet att ladda upp dokument.

Under Kontor/Företag i Kleos inställningsmeny hittar du Inställning Kleos Connect där du anger hur ditt företagsnamn ska presenteras och vilka kontaktuppgifter som ska presenteras i de e-postutskick som sänds till mottagaren.

LÄSA ETT DELAT DOKUMENT (MOTTAGAREN)

När ett dokument har delats får mottagaren ett e-post skickat till sig med en länk till Kleos portal. Mottagaren följer länken och kommer att bli ombedd att skapa ett konto för att få access till Kleos Connect.

När ett konto har skapats kan mottagaren logga in på portalen och ta del av de dokument du har delat.

    
Portalen för Kleos Connect är indelad i tre olika sidor:

  •  Aktiviteter: Visar de aktiviteter som ät rum i portalen
  •  Äenden: Visar de äenden som delats till mottagaren
  •  Dokument: Visar en lista över delade dokument

    

 

På portalen har mottagaren även möjlighet att ladda upp ett dokument och skriva kommentarer till de dokument som har laddats upp.

 

KOM IGÅNG MED KLEOS CONNECT

Kontakta gärna oss om du behöver mer information innan du börjar dela dokument med dina klienter. Vi rekommenderar att du börjar med att dela ett dokument med dig själv för att lära dig hur det ser ut och hur det kommer att fungera för mottagare.

KONTAKTA OSS

Har du frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna oss i Kleossupporten på telefon 08-598 191 60 eller via följande länk:
http://www.wolterskluwer.se/sos/#/kleos/kontakta-oss
10/11/2016