Arbeta med delegeringar

Delegeringsfunktionen är ett praktiskt verktyg för att organisera ditt arbete. Du kan skapa uppföljningar för dokument, e-post, PM och telefonrapporter. För att skapa en delegering, klicka på ”Följ upp”. Du hittar funktionen i ärendets dokumentvy och i den allmänna dokumentlistan. Uppföljningar kan skapas för PM och telefonrapporter när de skapas. Uppföljningar fungerar som en en intern kommunikationsväg. När du skapar en delegering till någon annan i din organisation, ber du personen att göra något specifikt med ett dokument, ett e-post, en PM eller telefonrapport. Du kan skapa flera uppföljningar för ett dokument. Delegeringar visas på Kleos startskärm.

 

Från denna vy kan du skapa nya delegeringar. Om du tar emot en delegering för att granska ett dokument kan du be någon annan att göra det åt dig. För att ta bort en delegering måste den stängas. När du stänger en delegering ger Kleos dig möjligheten att skapa en uppgift, möten och aktiviteter kopplade till delegeringen. Exempel: Advokat A skapar en delegering för Jurist B och ber henne att granska ett dokument. Uppföljningen är bara en påminnelse. Nu har Jurist B en påminnelse i sin inkorg att granska dokumentet. Jurist B stänger uppföljningen och skapar en egen uppgift för att granska dokumentet. Uppgiften kommer att dyka upp i henne uppgiftsvy. Uppgföljningar är ett praktiskt sätt att överföra information mellan medarbetare.

Arbeta med delegeringar