Arbeta med anteckningar

Anteckningar är användbara för att lägga till korta och ostrukturerade kommentarer till ärenden Du hittar anteckningar i fliken Allmänt i dina ärenden. Klicka på ikonen ’Ny’ för att lägga till en ny anteckning och skriv. Du kan skapa hur många anteckningar du vill. Du kan redigera och ta bort dina anteckningar. Du kan dölja panelen med anteckningar. Du kan lägga till anteckningar även i andra former. Du kan exempelvis skapa en anteckning i identiteter, kalenderposter och uppgifter.

Arbeta med anteckningar