Hur man gör en ny påminnelse

30/05/2018

 

1. Beskrivning
Jag vill skapa en ny påminnelse

2. Lösning
Gå in i den generella Faktureringsfliken, välj Påminnelser > +Ny

 

 

Du kan filtrera med Ärende, Klient, Lägsta belopp och Period.

Notering: Om du inte väljer något filter så kommer Kleos att söka efter alla fakturor i systemet och generera påminnelser för dem.

 

 

Klicka på Nästa. Kleos kommer att söka fakturorna från det valda ärendet.

 

 

Klicka Nästa igen. Kleos kommer att söka efter påminnelser eller påminnelser som kan genereras.

 

 

Tryck på Slutför.
Välj Dokument i vänstra sidan för att generera och förhandsgranska dokumentet.

 

 

 

Topp

Uppgifter – läggs till information om ”Skapad av” och ”Skapande datum”

15/01/2019

 

I den här Kleos-versionen har vi lagt till följande information för uppgifter:

 • Vem skapade uppgiften
 • När uppgiften skapades

Informationen finns tillgänglig från Uppgifts-fliken i ett ärende:

 

 

Från allmänna Uppgifts-fliken:

 

 

Från ”Mina upggifter” på skrivbordet:

 

 

Från Uppgiftsfönstret:

              

 

 

Topp

Kleos automatisk synkronisering av Kalender och Uppgifter (Google / Office 365)

 

Beskrivning
Kleos 6.3 introducerar en ny möjlighet för användaren att automatiskt synkronisera möten och uppgifter från externa leverantörer in till Kleos, och vise versa.
Den här funktionen är tillgänglig för Google och Office 365-konton.

Procedur
Gå till Inställningar > Allmänt > Allmänna Inställningar >  och välj sedan Google / Office 365 synkronisering. Som standard inställning så kommer kleos visa en ikon med ett frågetecken under synkroniseringsalternativet då den ej är inställed ännu:

 

Välj den externa leverantören (t.ex. Google)

 

Skriv in dina inloggningsuppgifter för att tillåta Kleos att interagera med den externa leverantören.
NOTERING: Webbläsaren är inbäddad i fönstret

 

 

I nästa Kleos fönster så behöver vi ställa in synkronisering smöjligheterna:

 

Användaren kan:

 • Se att synkroniseringen är aktiverad med korrekt konto
 • Välja att synkronisera möten, uppgifter eller båda
 • Välja att den externa kalendern och den externa uppgiftslistan ska synkroniseras
 • Välja ett möte och uppgiftstyp (som kommer ställas in med standardinställningar för de inkommande sakerna till Kleos från den externa leverantören)
 • Ställa in ett startdatum för synkronisering (Kleos kommer importera/exportera saker som skapats från det datumet och fortsätter. Var vänlig och notera att den här regeln är giltigt endast för den första massiva automatiska synkroniseringen
 • Kleos markerar även återkommande möten och gruppuppgifter som inte tas in i den automatiska synkroniseringen

När valen har ställts in, klicka på OK och Kleos varnar användaren att den manuella synkroniseringen inte kommer att vara tillgänglig längre: 

 

När den automatiska synkroniseringen är konfigurerad, så ändras ikonen från frågetecken till en I bockad ikon istället.

 

 

REAL TID AUTOMATISK SYNKRONISERING
När den automatiska synkroniseringen är konfigurerad, så kommer varje mote och uppgift (från Kleos eller från den externa leverantören) att importeras i real tid.
Från den generella fliken Kalender eller Uppgifter så kan användaren se att synkroniseringen är korrekt och aktiv, detta ser man genom ett grönt moln ikon:

 

När den automatiska synkroniseringen är aktiv, så kan användaren:

 • Skapa en ny uppgift/möte i Kleos som automatiskt exporteras till den externa leverantören
 • Skapa en ny uppgift/möte hos den externa leverantören som importeras till KLEOS
 • Skapa hos den externa leverantören en ny uppgift/mote som automatiskt importeras in I Kleos
 • Redigera mötet/uppgiften I Kleos eller hos den externa leverantören. Varje ändring appliceras i målets Kleos/extern kalender eller uppgiftslista.
 • Radera mötet/ uppgiften i Kleos eller hos den externa leverantören. Varje radering appliceras hos målet i Kleos eller den externa leverantören.


Var vänlig att notera att skapande/redigering/radering av saker appliceras i realtid för varje möte, medan systemet uppdaterar vart 5:e minut aktivitetslistan för att se om några modifieringar skett.

Notering: realtidssynkroniseringen fungerar likvärdigt om skapelse/redigering/radering utförs från Kleos apparna på mobila enheter (Android och iOS).

Kleos 6.3 erbjuder full hantering av ägare och deltagare i synkroniseringsscenariot
När man skapar ett möte.
Reglerna som appliceras är följande:

SKAPA/REDIGERA/RADERA ETT MÖTE I KLEOS MED DELTAGARE

Om en användare skapar ett möte I Kleos med en deltagare, så kommer 2 andra olika möten att skapas hos den externa leverantören. En skapas som kommer överens med ägarens agenda och den andra som kommer överens med deltagarens agenda.

 • Om ägaren redigerar motet I Kleos, så kommer ändingarna att appliceras både i Kleos och hos den externa leverantören.
 • Om en av deltagarna redigerar mötet i Kleos, så kommer ändringarna att ske i både Kleos och hos den externa leverantören (deltagare + ägare)
 • Om ägaren raderar mötet i Kleos eller hos den externa leverantören, så sker raderingen i båda kalendrarna.
 • Om deltagaren raderar mötet i Kleos eller hos den externa leverantören, så kommer endast hans agenda påverkas utav raderingen (INTE ÄGAREN).
 • Om ägaren av mötet/uppgift utser en ny ägare, så kommer mötet försvinna från ägarens agenda och sättas in hos den nya ägaren

SKAPA/REDIGERA/RADERA ETT MÖTE HOS DEN EXTERNA LEVERANTÖREN MED DELTAGARE

 • Om användaren skapar ett möte hos den externa leverantören med en deltagare, så skapas 2 olika möten i Kleos och båda blir ägare.
 • Om ägaren redigerar ett möte i den externa kalendern med en deltagare, så kommer ändringen appliceras i Kleos agendan för båda (ägare + deltagare)
 • Om deltagaren redigerar mötet i den externa kalendern, så kommer ändringen att appliceras i båda mötena i Kleos
 • Om ägaren raderar mötet hos den externa leverantören, så sker raderingen för båda Kleos mötena
 • Om deltagaren raderar mötet i den externa kalendern, så sker raderingen endast i deltagarens egna kalender i Kleos

 

SÖKA EFTER IMPORTERADE MÖTEN OCH UPPGIFTER UTAN ÄRENDEDETALJER
Varje möte och uppgift som automatiskt importerats från den externa leverantören innehåller inte ärende detaljer. Användaren kan snabbt kan filtrera alla importerade möten och uppgifter utan ärende detaljer och ge dem ett ärende:
Genom att välja alternativet ”Utan ärende”, så visar Kleos alla resultat av möten och uppgifter utan ärendedetaljer.


 

ERROR STATUS UNDER DEN AUTOMATISKA SYNKRONISERINGEN
Om för någon anledning (utgånget lösenord, borttagen behörighet etc.) som orsakar att synkroniseringen inte är igång, så kan användaren snabbt förstå från Kalender & Uppgiftssektionen, att han behöver ställa om konfigureringen och starta om synkroniseringen:

 

Det gröna molnet blir rött. Genom att dubbelklicka på det röda molnet så kommer användaren åt synkroniserings inställningarna
Användaren måste logga ut och omkonfigurera det externa kontot.

                            

 

31/07/2018