Hur man konverterar mulitpla filer till ett PDF dokument

19/02/2018

 

1. Översikt
Jag vill konvertera flera filer till ett PDF dokument

2. Tillvägagångssätt
Från den generella dokument fliken eller från dokument fliken inne i ett ärende:
Välj dokumenten som du vill konvertera > högerklicka > PDF > Spara som PDF eller välj knappen Mer…> PDF > Spara som PDF.

 

 

Inne I PDF skapelse fönstret så väljer du eller avmarkerar du dokumenten du vill skapa PDF för. Klicka på OK för att genomföra.

 

 

Du kan ändra titeln och lägga till en beskrivning, du kan även förhandsgranska dokumentet genom att klicka på förstoringsglaset. Klicka på OK för att genomföra.

 

 

 

Topp

Så här mass importerar dokument till en mapp på datorn

22/01/2018

 

1. Beskrivning
Överföra mass dokument från ett ärende till annat ärende.

2. Lösning

Klicka här för att se Instruktions Videon

På fliken Dokument i ärendet trycker du på CTRL + A för att välja alla dokument.
Högerklicka med musen och välj Spara lokalt.

 

 

Välj dokument och format som du vill importera.
Klicka OK för att validera.

 

 

Markera mappen som ska importeras och klicka på OK

          


 

 

Topp

Så här importerar du en fil från skrivbordet genom att dra och släppa

22/01/2018

 

1. Beskrivning
Jag vill dra och släppa ett dokument i Kleos

 

2. Lösning 
Klicka här för att se Instruktions Videon.

Förminska Kleos-fönstret, välj dokumentet och dra det till Kleos.

     

 

Du kan ändra titeln, lägga till en beskrivning, ändra ärendet och mappen.
Du kan också se en förhandsvisning av dokumentet.
Klicka på OK för att spara dokumentet.

     


 

 

Topp

Hur man ändrar titeln på ett dokument

26/04/2018

 

1. Beskrivning
Ändra titeln på dokumentet. 

 

2. Lösning
På fliken Dokument väljer du dokumentet som du vill ändra och klickar på Egenskaper.

 

                    

I Titel ändrar du dokumenttiteln.
Klicka OK för att validera.

                

 

Topp

Hur man sparar ett dokument på skrivbordet

27/04/2018

 

1. Beskrivning
Exportera ett document från Kleos.

 

2. Lösning

Från Dokument-sektionen, välj dokumentet och högerklicka med musen.
Välj Spara lokalt.

 

 

Välj formatet och klicka OK.

 

 

lj exportmappen och klicka Spara.

 

 

 

Topp

Så här flyttar du dokument från ett ärende till ett annat

22/01/2018

 

1. Beskrivning
Jag vill flytta dokument från ett ärende till ett annat.

2. Lösning
Klicka här för att se Instruktions Videon

Från dokument– fliken i ärendet väljer du de dokument som du vill flytta.
Högerklicka med musen och välj Flytta till.

 

Om du inte vill flytta alla dokument, avmarkerar du korrespondentrutan:
Välj det fall där du vill flytta dokumenten (ange ärendets namn eller använd nedåtpilen för dina senaste ärenden).
Om du vill välja en annan mapp, avmarkera alternativet Flytta i samma mappstruktur och välj en annan Virtuell mapp.
Klicka på Flytta.

 

 

 

Topp

Den automatiska importen med Kleos

 

1. Beskrivning
Du kan skapa en automatisk importmapp. Den uppsättning dokument som du sparar eller överför kommer automatiskt att utlösa Kleos-importmeddelande.

2. Procedur

Gå till Inställningar > Allmänt > Allmänna Inställningar > Mina Inställningar


Från fliken Dokument:
Kryssa i Tillåt automatisk import från folder och skapa sökvägen för den mapp som Kleos måste genomsöka, genom att klicka på knappen
Klicka på OK för att validera.

 

Varje gång du lägger till ett dokument eller en uppsättning dokument i import mappen, öppnar Kleos automatiskt importfönstret.
Välj ärendet och lägg till en beskrivning om nödvändigt och klicka sedan på OK.

 

 

30/01/2018

Hur visar dolda filer och mappar i Windows 7 / 8 / 10

1. Beskrivning
Om du behöver hantera filer i en dold map, kommer du behöva göra denna map synlig. Du behöver också möjliggöra så att Windows visar dolda filer så att du har möjlighet att lösa något slags problem som du har.

2. Lösning
Windows 7
Starta utforskaren genom att klicka på Utforskaren i aktivitetsfältet.

 

Klicka Ordna, välj Mapp- och sökalternativ

 

På fliken Visning, välj Visa dolda filer, mappar och enheter, klicka OK
(Här har du även valet att bocka ur Dölj skyddade operativsystemfiler)

 

Windows 8
Starta Utforskaren genom att skriva utforskaren i Startläget, klicka på Utforskaren

 

På fliken Visa, kryssa i bockrutan Dolda object.

 

Windows 10 :
Börja med att navigera till vilken mapp som helst i Utforskaren. Klicka därefter antingen på Visaeller den lilla pilen högst upp till höger i Utforskaren för att få fram inställningsmenyn.

 

 

Under fliken Visa kryssar du sedan för Dolda objekt för att direkt visa vilka dolda filer och mappar som finns där du befinner dig.

 

Du kan även klicka på Alternativ i Visa-menyn under inställningar för att få upp Windows vanliga inställningar för mappar (Mappalternativ).

 

22/01/2018