Snabbguide skapa ett nytt ärende

10/11/2016

Steg 1

Klicka på Nytt ärende under + i Kleos menyrad.

 

Steg 2

Välj ärendetyp för det nya ärendet, klicka därefter på ”OK”.

 

 

Steg 3 – Ange ärendets grundinformation

Fyll i namn och beskrivning för ärendet. Ange ansvarig medarbetare för ärendet genom att klicka på ”Lägg till”.

 

 

Steg 4 – Registrera parter i ärendet

Dubbelklicka i fält för parter i ärendet eller markera fältet och klicka på ”Ändra part”

 

 

Använd sökfältet för att söka om Klienten (”Identitet”) redan är registrerad i systemet. Om du inte får någon träff klickar du på knappen ”Skapa ny identitet”.

 


Steg 6 – Ny identitet

Om identiteten inte är upplagd fyller du i ett identitetskort, detta sparas i Kleos identitetsregister.

  • Välj ”Jur. person” om identiteten är en myndighet eller ett företag.
  • Spara identiteten genom att klicka på”Ok”.
  • Fö att ange den nya identiteten som part i äendet klickar du på”Ok”.
  • Gör om steg 4-6 med andra parter som behöver läggas till i ditt ärende.

Steg 7

När samtliga parter har angetts i ärendet sparar du ditt nya ärende genom att klicka på ”Ok”. Ärendet öppnas automatiskt när det är färdigregistrerat.

Download PDF

 

Jag vill länka en särskild avgiftstabell till ett ärende

 

1. Beskrivning
Jag vill länka en särskild avgiftstabell till ett ärende.

2. Lösning
Gå till Konfigurering > Tidsregistrering > Taxor
Välj den avgift du vill lägga till i fallet (Anpassad), genom att dubbelklicka (t.ex. 2000 kr)

Markera Relaterade > Lägg till och välj det fall som ska kopplas i menyn.

 

Klicka på OK för att validera och sedan OK igen.
På skärmens övre vänstra hörn kan du se att en avgift har fastställts för fallet.
I detta exempel debiteras alla aktiviteter relaterade till tid för det specifika fallet 2000 kr.

 

 

18/01/2018

Hur man ställer in en förvald taxa för ett ärende

 

1. Beskrivning
Jag vill ställa in en standard förvald taxa för ett ärende

2. Lösning

Det finns två sätt att konfigurera detta:

2.1. Från ett ärende > Aktiviteter > Välj Mer… > Alternativ.

 

Från förvald taxa listan, välj den önskade taxan och klicka på OK för att genomföra.

 

2.2. Från Inställningar > Tidregistrering > Taxor
Välj den önskade taxan och dubbelklicka för att öppna.

 

Klicka på fliken Relaterad > Lägg till och välj ärendet bland alternativen

 

Klicka på OK för att genomföra.

 

12/06/2018