Tidtagarur – Skapa aktiviteter automatiskt för tid spenderad på ett ärende

11/01/2019

 

För att förenkla inmatningen av tid från stoppurfunktionen till dina ärende, visar Kleos den totala tiden som spenderats på ett ärende som default, (tidigare var standardtiden ”0”).   

 

  

För att använda den automatiska stoppurfunktionen måste du konfigurera det i ditt användarkonto (varje användare på kontoret måste konfigurera det): från inställningar > Allmänt > Mina Inställningar > fliken Aktiviteter:

 

 

 

Topp

Hur man ändra status för aktiviteter till Inte debiterbar

17/01/2018

 

1. Beskrivning
Ändra status för aktiviteter till icke debiterbar.

 

2. Lösning


Från fliken Aktiviteter, dubbelklicka för att öppna en aktivitet.

 

 

Avmarkera Debiterbar och klicka OK för att validera.

   

 

 

 

Topp

Snabbguide registera tid

10/11/2016

 

Steg 1
Öppna upp det ärende du vill registrera tid i. Du hittar rätt på ärendet i rutan över dina senaste ärenden på Kleos startsida, alternativ genom ikonen Ärenden i menyraden.

 

 

Steg 2
Tid registreras i fliken Aktiviteter. I denna vy får du en överblick över de tidsposter som du har registrerat i ditt ärende. Klicka på knappen +Ny för att registrera en ny aktivitet.

 


Steg 3

I detta fönster fyller du i detaljer för din aktivitet.

Typ: Här anger du vilken typ av aktivitet du har utfört

Startdatum: Ange vilket datum som aktiviteten utfördes. Detta datum återspeglas på kostnadsräkning/arbetsredogörelse

Beskrivning: Ange beskrivande text som ska finnas med på kostnadsräkning/ arbetsredogörelse.
Under rubriken Faktureringsposter hittar du tids- och utläggsposter som hör till aktiviteten. Klicka på Redigera för att ändra i detaljerna.

I fältet Antal fyller du i sammanlagd tid för aktiviteten i decimalform. Klicka på OK för att spara.

 


Snabbregistrera tid:

Välj fliken ärende, markera de ärende som du vill registrera tid i, högerklicka välj lägg till, Ny aktivitet. Alternativt välj lägg till i menyn längst upp till höger.

Du får då automatiskt tiden kopplad till det markerade ärendet.

Följ stegen i instruktionen för steg 3 här ovan.

 

Download PDF

 

 

Topp

Skapa en specific taxa (tid) för en medarbetare

 

1. Beskrivning

Skapa en specific taxa (tid) för en medarbetare

2. Lösning

 Från Inställningar, gå till Tidregistrering > Taxor

Välj Standard eller Rättshjälpstaxa (Beroende på vad kunden vill ha).
Välj Tid.
Välj Ny.

 

För Villkor, välj Utförare
För Operator, välij lika med
För Värde välj namnet för kontorsmedlem
För External benämning, välj taxa=  och skriv värdet.
Klicka OK  för att validera.

 

17/01/2018