Aktivitesblad

Aktivitetsbladet är ett praktiskt sätt att snabbt registrera ett flertal aktiviteter. Klicka på knappen ”Aktivitesblad”. Först anger du vem som utfört aktiviteterna. Klicka på knappen ”Ny aktivitet” för att börja registrera. Faktureringsposter för respektive aktivitet kommer att skapas automatiskt. Du kan också skapa en ny aktivitet genom att trycka Ctrl+A på ditt tangentbord Förinställda faktureringsposter kommer upp när du valt en aktivitetstyp. Du kan lägga till fler poster genom att klicka på ”Ny faktureringspost” eller Ctrl+B En röd pil anger fält med ett felaktigt värde eller format. Om du försöker spara ändringarna innan dessa rättats till får du en varning. När allt är korrekt registreras ala nya aktiviteter och faktureringsposter. Aktivitesbladet är det snabbaste sättet att skapa flera poster från scratch.

Aktivitesblad