Praca z czynnościami

Kleos używa czynności do rejestracji przepracowanego czasu, rejestracji poniesionych kosztów oraz generowania faktur. Czynność może składać się z jednej lub wielu pozycji rozliczeniowych. Zapisane wcześniej w sprawie czynności, zostaną automatycznie dodane do faktury w momencie jej generowania. Możesz utworzyć czynności używając: w menu szybkiego dodawania „Nowa czynność”, przycisku Nowy w module Czynności, przycisku Nowy w menu kontekstowym po kliknięciu prawego klawisza myszy na liście czynności, przycisku Nowy w zakładce Czynności w oknie sprawy, przycisku „Utwórz czynność” dostępnego w momencie tworzenia nowego terminu lub zadania – następne kroki lub po zatrzymaniu stopera.

 

Aby utworzyć czynność musisz wybrać jej typ oraz sprawę (opcja nieobowiązkowa). Każda czynność powinna zawierać co najmniej jedną pozycję rozliczeniową. Niektóre typy czynności zawierają zbiór pozycji rozliczeniowych, które będą domyślnie tworzone. Jest to definiowane w Ustawieniach programu. Możesz użyć czasu, ilości lub stawek do określenia szczegółów pozycji rozliczeniowych. Domyślnie stawki są pobierane z tabeli stawek zdefiniowanych w konfiguracji programu. Możliwe jest dodanie wielu pozycji rozliczeniowych. Pozycją rozliczeniową może być honorarium lub koszt. Kliknij OK aby zapisać czynność. Przycisk OK>Nowy zapisuje czynność i tworzy nową, używając domyślnie tej samej sprawy.

Praca z czynnościami