Błąd podczas usuwania folderu: “Wybrane foldery nie mogą usunięte,…..“

25/09/2018

 

1. Opis
Podczas próby usunięcia podfolderu  (na przykład: Ekspertyza), pojawia się następujący komunikat o błędzie:

 

 

 

2. Rozwiązanie
Tylko po usunięciu zawartości wszystkich folderów lub podfolderów w danej sprawie, możliwe jest usunięcie tychże folderów. Jeśli błąd się powtarza, spróbuj wykonać zaawansowane wyszukiwanie, poprzez filtrowanie według nazwy folderu (np .: Ekspertyza).

 

 

 

Po otwarciu sprawy, opróżnij folder I wówczas będziesz w stanie go usunąć.
Aby usunać tense folder, przejdż do: Ustawienia> Dokumenty > Inne > Robocze foldery dokumentów, wybierz folder, który ma być usunięty, i kliknij  Usuń.

 

 

 

 

 

top

 

Foldery dokumentów, które stworzyłem, nie są widoczne w żadnej sprawie

27/09/2018

 

1. Opis
Użytkownik stworzył foldery dokumentów (na przykład.: Ekspertyza , Ekspertyza 1 oraz Ekspertyza 2), ale nie są one widoczne we wszystkich sprawach.
Zostały poprawnie stworzone poprzez Ustawienia > Dokumenty > Inne.

 

 

2. Rozwiązanie
Zweryfikuj, czy typ sprawy jest taki sam dla wszystkich zainteresowanych spraw: w przykładzie poniżej każda sprawa posiada inny typ sprawy (Gospodarcza i Administracyjna). Dokumenty z folderów Ekspertyza są widoczne w sprawie Administracyjna, ale nie są widoczne w sprawie Gospodarcza.

 

 

Przejdź do: Ustawienia > Sprawa > Typy spraw i otwórz sprawę Gospodarcza.
Wybierz zakładkę Foldery I kliknij na ikone “czerwonego oka”, która jest obecnie nieaktywna  aby aktywować foldery Ekspertyza.

                                                     

 

Foldery dokumentów będą widoczne dla wszystkich spraw, które są zapisane jako sprawy ogólne.
Jeśli chcesz, aby byly widoczne dla wszystkich typów spraw, odkliknij okienko Zarządzanie folderami.

 

 

 

top

Brak możliwości przeniesienia dokumentu do innej sprawy

01/10/2018

 

1. Przegląd
Podczas próby przeniesienia dokumentu, ta opcja jest szara, niedostępna.

 

Podczas próby przeniesienia dokumentu do innej sprawy z opcji Właściwości, nie ma menu rozwijanego, aby wybrać inną sprawę.

 

 

 

2. Rozwiązanie
Sprawdź, czy dokumenty były wcześniej udostępnione.

 

 

Wybierz document I kliknij na przycisk udostępniania   aby edytować dokument, który ma być udostępniony.
Wybierz  Zatrzymaj udo… po prawej stronie i kliknij OK w celu zatwierdzenia.

 

 

 

top

Następnie status zmieni się na nie udostępniony   i opcja Przenieś do  będzie ponownie dostępna.

 

Jak masowo przenieść czynności z jednej sprawy do innej sprawy

02/10/2018

 

1. Opis
Użytkownik może wybrać zestaw czynności i przenieść je do innej sprawy, do innej daty lub właściciela. Kleos zamienia przycisk Edytuj na Edycję zbiorczą. Można to zrobić na karcie ogólnej Czynności lub wewnątrz sprawy.

2. Rozwiązanie
Uwaga:  aby było to możliwe, status czynności musi być ustawiony jako“Niezafakturowane”. Jeśli użytkownik spróbuje przenieść już zaksięgowane działania, wyświetli się następujący komunikat o błędzie:

 

 

Wybierz czynności, które maja zostać przeniesione, I kliknij przycisk Masowa edycja  lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz tę samą opcję.

 

 

Wybierz docelową sprawę, właściciela I datę, Jeśli daty lub właściciela nie trzeba zmieniać, odznacz odpowiednie pola.
Kliknij Modyfikacja.

 

 

Wyświetli się następujące okno. Jeśli przypadek docelowy ma inną tabelę stawek Kleos ponownie przeliczy wartości.

 

 

Kliknij TAK, aby zatwierdzić. Wybrane działania zostaną przeniesione do miejsca docelowego, daty i właściciela.

top

Jak zapobiegać tworzeniu i modyfikowaniu danych Czynności i Finansów w  zarchiwizowanych sprawach?

08/10/2018

 

1. Opis
W wersji Kleosa 6.3 możliwe jest skonfigurowanie przez użytkownika opcji tworzenia czynności lub elementów rozliczeniowych w Finansach  w archiwizowanej sprawie.

2. Procedura
Przejdź do Konfiguracja > Ogólne > Konfiguracja > Ustawienia globalne > Czynności.
Aby zablokować dodawanie czynności w zarchiwizowanych sprawach, zaznacz opcję Zablokuj dodawanie czynności w zarchiwizowanych sprawach. 

 

 

Po aktywowaniu opcji, jeśli użytkownik utworzy nowe działanie w przypadku zarchiwizowanym, wyświetli się następujący komunikat:

 

 

 

top

Jak zresetować numerowanie archiwów

09/10/2018

 

1. Opis
Jak skonfigurować numerację archiwizacji.

2. Rozwiązanie
Przejdż do Konfiguracja > Sprawa > Numeracje spraw

Uwaga: Kleos aktualizuje datę automatycznie, ale nie licznik. Jeśli użytkownik chce zresetować licznik na początku roku, musi to zrobić ręcznie.
Kliknij podwójnie na: Archiwalna lub na przycisk edycji.
Następnie kliknij Dodaj.

 

 

Możliwe jest skonfigurowanie numerowania archiwów za pomocą:

  • licznika
  • Tekstu
  • Daty
  • Z separatorem lub bez


W przykładzie poniżej skonfigujemy numerację  w następujący sposób: Data (rok) + Licznik:

Aby skonfigurować datę:
W Typie wybierz Data i następnie  Format (np: yyyy)
Istnieje również możliwość dodania separatora.
Kliknij OK aby zatwierdzić.

 

 

 

Aby skonfigurować licznik:
Kliknij Dodaj ponownie i w Typie wybierz Licznik.
W  Wartości wpisz 0. (wówczas pierwszy numer sprawy to będzie1))
Wybierz Format (np: 0000). Kliknij OK aby zatwierdzić.

 

 

 

Możesz również zmieniać kolejność poprzez klikanie Przesuń w górę / Przesuń w dół.

 

 

 

Pierwsza zarchiwizowana sprawa będzie miała numer 20180001 

 

 

 

top

Błąd podczas otwierania dokumentu programu Word: „Microsoft Office zidentyfikował potencjalny problem bezpieczeństwa” (Office 2016)

19/11/2018

 

1.Opis
Podczas otwierania dokumentu Word wyświetlany jest następujący błąd:

 

 

Ten problem pochodzi z najnowszej aktualizacji pakietu Office 2016, która wprowadziła kontrole bezpieczeństwa i zaufane witryny. Ten komunikat pojawia się za każdym razem, gdy otwierasz dokument w Kleos, ponieważ arkusz stylów dokumentu zawiera hiperłącza.

2. Jak ominąć ten problem
Za zgodą klienta usuń hiperłącza i zapisz dokument.

 

 

top