Ta strona zawiera pozostałe artykuły związane z rozpoczęciem pracy z systemem.

 

Jak wyświetlić ukryte pliki i foldery w oprogramowaniu Windows 7/8/10

Czas na Kleosa

Jak zainstalować Kleosa (nowa instalacja)

Jak wyświetlić ukryte pliki i foldery w oprogramowaniu Windows 7/8/10

22/10/2018

 

1. Opis
Jeśli chcesz zarządzać plikami znajdującymi się w ukrytym folderze, konieczne jest, abyś mógł zobaczyc jego zawartość. Możesz także potrzebować dostępu do ukrytych plkiów, aby rozwiązać problem, na który się natkniesz.

2. Rozwiązanie

Windows 7
Aby wyświetlić ukryte pliki, kliknij przycisk Organizuj w dowolnym folderze, a następnie wybierz opcję Opcje folderów i wyszukiwania z menu.

 

 

Wybierz pozycję Opcje folderów, a następnie wybierz kartę Widok.
Wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski, a następnie wybierz pozycję OK.

 

 

Windows 8:

  1. Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu do środka, a następnie wybierz pozycję Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, przesuń wskaźnik do prawego górnego rogu ekranu, przesuń go w dół, a następnie wybierz pozycję Wyszukiwanie).
  2. W polu wyszukiwania wpisz ciąg folder, a następnie w wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Opcje folderów.
  3. Wybierz kartę Widok.
  4. W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski, a następnie wybierz pozycję OK.

Windows 10 :

  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg folder, a następnie na liście wyników wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery.
  2. W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski, a następnie wybierz pozycję OK.

 

top

Czas na Kleosa

22/11/2018

 

 

 

top

Jak zainstalować Kleosa (nowa instalacja)

22/10/2018

 

1. Opis
Użytkownik chce zainstalować Kleosa na nowym komputerze.

2. Procedura
Uzyskaj dostęp do następującej strony internetowej z IE (Internet Explorer) lub Chrome:

https://kleos.wolterskluwer.com/poland

                                

 

Sprawdź wymagania systemowe (opcjonalny):

 

 

Aby zainstalować najnowszą wersję, wybierz Zainstaluj Kleosa 6…

 

 

Aby zainstalować inną wersję Kleosa kliknij na Zainstaluj kolejną wersję Kleos > wybierz odpowiednią wersję z listy i kliknij Pobierz

 

 

 

Podczas uruchamiania aplikacji wypełnij następujące pola:

 

 

 

top