Ta strona zawiera pozostałe artykuły związane z konfiguracją.

 

 

Jak zdefiniować wykluczenia skanowania plików i folderów w oprogramowaniu antywirusowym – AVG

Jak zdefiniować wykluczenia skanowania plików i folderów w oprogramowaniu antywirusowym – AVG

24/09/2018

 

Rozwiązanie

 

Otwórz program AVG.

 

1. Z menu Opcje wybierz Ustawienia zaawansowane.
2. Na panelu po lewej stronie wybierz Wyjątki.
3. Na panelu po prawej stronie wybierz Dodaj wyjątek.
4. Z menu rozwijanego wybierz typ wyjątku – Plik lub Folder
5. Odnajdź plik lub folder, który chcesz wykluczyć.
6. Wybierz czy chcesz zastosować wyjątek również dla innych składników AVG.
7. Kliknij OK aby zapisać informacje o wyjątku.
8. Kliknij OK ponownie, aby zapisać ustawienia.

Foldery Kleos, które należy dodać do wykluczeń oprogramowania antywirusowego:
C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\KLEOS
C:\Users\xxxxx\AppData\Local\Apps