Spotkania są duplikowane w w Kleosie po skonfigurowaniu automatycznej synchronizacji Google/Office 365

17/10/2018

 

1. Opis
Po konfuguracji automatycznej synchronizacji z Google/Office 365, klient zgłasza problem z duplikowanymi terminami spotkań.

2. Wytłumaczenie
Nie jest to błąd, duplikacja wynika z wcześniej wykonanej ręcznej synchronizacji program Outlook powiązanego z Google lub kontem Office 365.

Niestety, Kleos nie wie o wcześniejszej synchronizacji, więc wszystkie terminy zostaja zaimportowane z nowym ID, co nie powoduje konfliktu. Natomiast tworzy te same zadania z nowym ID.

Powielanie spotkań jest tymczasowe i odnosi sie tylko do wydarzeń już zsynchronizowanych (ręcznie) w Kleos.

 

 

top

Zadania – dodatkowa informacja “Stworzone przez” i “Data stworzenia”

14/01/2019

 

W najnowszej wesji KLEOSa, dodana została następująca informacja dotycząca zadań:

  • Kto stworzył zadanie
  • Kiedy zadanie zostało utworzone


Ta informacja jest dostępna w zakładce Zadania z poziomu Sprawy:

 

 

Lub też z ogólnego poziomu Zadań:

 

 

Widoczna jest też bezpośrednio z Zadań na głownym panelu strony startowej KLEOS:

 

 

Kolejne miejsce, to widok z okna Zadań:

 

 

 

top