Błąd po kliknięciu przycisku „Podgląd”, aby otworzyć wiadomość e-mail w Kleos: „System Windows nie może otworzyć tego pliku”

27/09/2018

 

1. Opis
Kiedy klikamy na przycisk Widok   aby otworzyć maila, pojawia się następujący błąd:

 

 

2. Rozwiązanie
Musisz powiązać program MS Outlook, aby otworzyć ten typ folderu:
Wybierz opcję poniżej w komunikacie o błędzie i kliknij OK.

 

Otwórz Menedżera zadań, aby wyświetlić lokalizację pliku programu Outlook i sprawdź powiązanie, kopiując / wklejając ścieżkę do MS Outlook.
Zaznacz pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików.

 

 

 

top

Przeciąganie i upuszczanie wiadomości e-mail z programu Outlook do Kleos generuje komunikat o błędzie w programie Outlook

27/09/2018

 

1. Opis
Klienci nie mogą importować wiadomości e-mail za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” z programu Outlook do programu Kleos, a następnie wyświetla następujący komunikat o błędzie:

 

 

2. Rozwiązanie
Odszukaj programOutlook z okna startowego  Windows i kliknij, wybierz Właściwości.
Przejdź do Kompatybilność > Tryb zgodności i odznacz opcję Uruchom ten program w trybie zgodności dla ..
Uruchom ponownie program Outlook i spróbuj ponownie przeciągnąć i upuścić.

 

 

 

top

Masowe wysyłanie wiadomości / emaile do listy Klientów

06/11/2018

 

1. Opis
Funkcjonalność wysyłania masowych wiadomości bezpośrednio z Kleos nie jest możliwa. Możliwe jest jednak wyodrębnienie danych z Kleos i wysłanie masowej wiadomości e-mail z programu Outlook.

2. Procedura
W tym przykładzie wybierzemy listę Klientów.
1. Wybierz Kontakty > Wyszukiwanie zaawansowane
2. Wypełnij następujące pola:
a. Typ strony: Klient
b. Adres email (w tym polu powinniśmy tylko wprowadzić “@”)
c. Status:  Aktywny

 

 

W tym przykładzie nasze pola wyszukiwania powinny wyglądać jak poniżej:

 

 

3. Kliknij Szukaj:
4. Zostanie wyświetlona lista z wynikami (tylko kontakty z adresami email).
5. Wybierz Raporty.

 

 

6. Wybierz Eksport kontaktów I kliknij Otwórz. Elementy do wydruku powinny być ustawione jako Wszystkie. Kliknij Generuj raport aby stworzyć plik w Excelu.

 

 

7. W pliku Excel, przejdź do kolumny Email.
8. Ustaw kursor na górze kolumny, wybierz go i naciśnij Ctrl+C.

 

 

9. Otwórz Outlook I stwórz Nowy email > naciśnij Ctrl+V aby skopiować listę email.
Uwaga: kolumna Email 1 również będzie skopiowana, zatem trzeba ją usunać.

 

 

 

top

Emaile – nowa funkcjonalność podczas wyboru odbiorców

10/01/2019

 

Nowa wersja Kleos 6.4 oferuje całkowicie nową możliwość w zakresie wyboru adresata wiadomości e-mail. Aby wybrać odbiorcę, użytkownik może teraz wpisać bezpośrednio w polach Do, DW i UDW.

Dodawanie odbiorcy, kiedy sprawa nie jest wybrana
Kiedy użytkownik wpisuje co najmniej 3 litery w polu: DO, DW lub UDW I sprawy nie są wybrane, Kleos otworzy okienko z listą kontaktów, które spełniają te kryteria.

 

 

Lista rozwijana zaproponuje kontakty, które mogą odpowiadać. Wystarczy wybrać prawidłową, a adres e-mail zostanie dodany jako odbiorca.

 

 

Dodawanie odbiorcy kiedy sprawa jest wybrana
Jeśli użytkownik tworzy wiadomość e-mail ze sprawy lub już wybrał sprawę, po kliknięciu w pola Do, DW lub UDW, Kleos otwiera wyskakujące okienko z listą stron sprawy. Wystarczy wybrać adresy e-mail odbiorców.

 

 

Aktualizowanie kontaktu
Jeśli osoba/kontakt który wybrałeś nie posiada zarejestrowanego adresu email, możesz wpisać ten adres bezpośrednio w polu między nawiasami.

 

 

Po wypełnieniu adresu e-mail Kleos zapyta Cię, czy chcesz zaktualizować formularz kontaktowy za pomocą tego adresu e-mail.

 

 

Tworzenie nowego kontaktu zaczynając od nowego maila
Jeśli ręcznie wprowadzasz adres mailowy w polu DO lub DW, co jest możliwe w edytorze poczty, to jeśli skończysz wpisywać adres e-mail znakiem „; », pojawi się przycisk + i zaproponuje utworzenie nowego kontaktu w Kleos dla nieznanego adresu e-mail.

 

 

Pole “do wiadomości (DW) jest domyślnie widoczne w edytorze poczty
Pole „DW” jest teraz wyświetlane domyślnie.

 

 

 

top