Wygląd Kleosa

Wygląd aplikacji został całkowicie przeprojektowany.

 

Podpowiedzi

Po zalogowaniu, użytkownik w nowym interfejsie zobaczy zielone znaczniki z podpowiedziami. Znaczniki te zawierają informacje na temat zmian w aplikacji.

 

Nowe menu główne

Menu główne zostało przeniesione do górnej części programu. Z menu można uzyskać dostęp do wszystkich modułów Kleosa.

 

Automatyczne wyszukiwanie

Pulpit spraw od razu daje dostęp do widoku spraw. Ta nowa funkcja pozwala na rozpoczęcie pracy ze sprawami bez potrzeby ich wyszukiwania.

 

Szybkie wyszukiwanie

Nowe wyszukiwanie pozwala na szybkie odnalezienie sprawy po jej nazwie, opisie oraz numerze. Są to najczęstsze kryteria wyszukiwania spraw. Użycie tych kryteriów w oknie szybkiego wyszukiwania zaoszczędzi Tobie dużo czasu.

 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane jest nadal dostępne z wszystkimi opcjami.

 

Pasek poleceń

Wstęga przycisków w modułach została zastąpiona przez pasek poleceń. Został on zorganizowany według najczęściej używanych funkcji. We wszystkich modułach nowego Kleosa, przycisk „Więcej” zawiera rzadziej używane opcje.

 

Prawy przycisk myszy

W nowym Kleosie można również użyć prawego przycisku myszy, aby uzyskać dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji.

 

Drugi pasek menu

Otwierając sprawę, będziesz miał do dyspozycji dwa paski menu. Górne pozwala przechodzić do konkretnego modułu. Drugie dotyczy sprawy. Pozwala ono przemieszczać się po kartach sprawy.

 

Paski poleceń

Paski poleceń wewnątrz okna sprawy, zastąpiły dotychczasową wstążkę przycisków. Każde okno w sprawie posiada obecnie swój własny pasek poleceń. Na przykład, pasek poleceń w oknie stron zawiera tylko opcje związane ze stronami.

 

Nowy kalendarz

Kalendarz został całkowicie przebudowany. Nowa konfiguracja kalendarza umożliwia jego bardziej precyzyjne i łatwiejsze użycie. Podobnie jak w innych modułach, wstęga przycisków została zastąpiona przez pasek poleceń.

 

Dodatkowe pola

Nowe okna w Kleosie są rozmieszczone tak, aby ułatwić znalezienie najważniejszych informacji. Rzadziej używane opcje zostały ukryte. Zostały umieszczone w sekcji „Dodatkowe pola”. Aby je wyświetlić, wystarczy kliknąć małą strzałkę. „Dodatkowe pola” znajdują się w wielu oknach nowego Kleosa.

 

Szybkie filtry

Moduł „Zadania” zawiera nowe szybkie filtry. Pozwalają one bardzo łatwo znaleźć wszystkie swoje zadania, lub tylko te do wykonania.

 

Strona główna

Nowy przycisk „dom” jest najprostszym sposobem, aby powrócić do pulpitu.

 

Szybkie dodawanie

„Szybkie dodawanie” zawiera przydatne skróty. Nie musisz już więcej przechodzić do określonego modułu, aby dodać nowy element.

 

Pomoc techniczna

Możesz przejść do strony pomocy technicznej, za pomocą polecenia „Pomoc” w menu głównym.

 

Konfiguracja pulpitu

Aby skonfigurować pulpit w nowym Kleosie, kliknij na ikonę ustawień i wybierz zakładkę „Pulpit” w oknie konfiguracji.

2016-05-18 (3)