Kontakty

Moduł „Kontakty” zawiera dane wszystkich osób fizycznych oraz prawnych wprowadzonych do programu. Z kontaktów będziesz korzystał przy zakładaniu spraw, dodawaniu terminów w kalendarzu, wystawianiu faktur oraz w innych elementach. Moduł „Kontakty” pokazuje pełną listę kontaktów. Okno „Szybkiego wyszukiwania” jest najszybszym sposobem na znalezienie kontaktu. Możesz również użyć zaawansowanego wyszukiwania lub przefiltrować listę określając wartości w nagłówkach kolumn. Lista kontaktów jest w pełni konfigurowalna. Możesz ukryć kolumny, których nie chcesz używać. Możesz również skonfigurować dodatkowe pola dla kontaktów, później wyświetlane także jako kolumny w oknie modułu. Najprostszym sposobem na utworzenie nowego kontaktu jest wybór opcji „Nowy kontakt” w przycisku „Szybkie dodawanie” lub „Nowy” w oknie modułu Kontakty.

 

Nazwa kontaktu jest jedynym polem wymaganym. Teraz możesz korzystać z utworzonego Kontaktu w Kleosie. Na przykład, możesz dodać kontakt jako jedną ze stron w sprawie. Możliwe jest tworzenie nowych kontaktów na bieżąco, za pomocą przycisku „Nowy kontakt” dostępnego w wielu miejscach programu. Kleos pozwala użytkownikom rejestrować wiele informacji o osobach kontaktowych. Umożliwia również dodawanie notatek i komentarzy. W Kleosie istnieje również możliwość definiowania relacji z innymi kontaktami.

Kontakty