Jak używać moduł czynności

Okno Czynności zawiera pełną listę czynności i pozycji rozliczeniowych. Zakładki w dolnej części okna modułu umożliwiają przełączanie się między czynnościami i pozycjami rozliczeniowymi. Szybkie filtry są najszybszym sposobem na wyszukanie czynności. Dostępne jest również pole szybkiego wyszukiwania oraz wyszukiwanie zaawansowane. Tak jak w przypadku innych modułów możesz usunąć lub zmienić kolejność kolumn. Dodatkowo możliwe jest sortowanie i filtrowanie przy użyciu nagłówków kolumn (opcja dostępna dla max 1000 rekordów). Aby utworzyć nową czynność kliknij ikonę Nowy lub użyj prawego przycisku myszy. Przycisk Arkusz czynności otwiera listę czynności do wprowadzenia. To najszybszy sposób na tworzenie zbioru czynności. Przycisk edytowania pozwala użytkownikom na aktualizację czynności i powiązanych z nimi pozycji rozliczeniowych.

 

Możesz generować i drukować raporty używając przycisku Raporty. Możesz otworzyć sprawę powiązaną z czynnością. Opcja Przelicz umożliwia użytkownikowi zastosowanie różnych tabel stawek do wybranych czynności i powiązanych z nimi pozycji rozliczeniowych. Możesz oznaczać czynności jako zafakturowane. Jeśli używasz Kleosa do generowania faktur, czynności oznaczone jako zafakturowane nie będą uwzględniane na nowej fakturze. Ta sama opcja dostępna jest dla pojedynczych pozycji rozliczeniowych. Nie możesz przeliczyć pojedynczej pozycji rozliczeniowej używając innej tabeli stawek. Musisz zastosować tę samą tabelę stawek do wszystkich pozycji rozliczeniowych związanych z daną czynnością. Zakładka Pozycje rozliczeniowe pokaże podsumowanie zafakturowanych kwot oraz tych, które czekają jeszcze na zafakturowanie.

Jak używać moduł czynności