Jak tworzyć notatki i raporty telefoniczne

Notatka w Kleosie to krótkie i nieformalne dokumenty używane jako szkic, notatka, przypomnienie lub podsumowanie. Kleos zawiera prosty edytor tekstu do tworzenia i edytowania notatek. Aby przygotować notatkę wpisz nazwę, wybierz sprawę i uzupełnij treść notatki. Opcja Do dalszej pracy pozwala użytkownikom zdefiniować przypomnienie związane z notatką. Wybierz akcję, przypisz ją do siebie lub kogoś innego i dołącz dodatkową notatkę jeśli jest potrzebna.

 

Notatkę możesz utworzyć używając: Przycisku szybkiego dodawania (+). Przycisku Nowa notatka dostępnego w zakładce Dokumenty w oknie sprawy. Prawego przycisku myszy w tym samym oknie. Przycisku Nowa notatka na liście dokumentów. Prawego przycisk myszy na liście dokumentów. Kiedy utworzysz notatkę możesz używać jej jak każdego innego dokumentu w sprawie. Stworzenie raportów telefonicznych jest bardzo podobne. Głowną różnicą jest to, że do raportów telefonicznych możesz dodać kontakty.

Jak tworzyć notatki i raporty telefoniczne