Jak stworzyć dokument

Możliwe jest tworzenie dokumentów z różnych miejsc: Możesz użyć przycisku w „szybkim dodawaniu”. Możesz użyć komendy „nowy dokument” w oknie sprawy. Możesz użyć komendy „nowy dokument” w module Dokumenty, lub możesz użyć kontekstowego menu, klikając prawy klawisz myszy. Pierwszym krokiem do utworzenia dokumentu, jest wybranie szablonu dokumentu. Szablony są podzielone na dwie główne kategorie. Szablony Kleosa to zestaw załączony domyślnie w Kleosie. Biurowe szablony są szablonami utworzonymi przez firmę i są jej własnością.

 

Po wybraniu szablonu, dobierz styl arkusza. Styl arkusza korespondujący z każdym szablonem może być określony w oknie konfiguracji. Podaj nazwę dokumentu. Kleos podstawia domyślną nazwę opartą na nazwie szablonu. Podaj opis dokumentu i kliknij OK. Kleos otworzy Twój edytor tekstu automatycznie. Teraz możesz użyć edytora tekstu, aby uzupełnić dokument. Pamiętaj, że Kleos przechowuje wszystkie dokumenty w chmurze.

 

Podczas pracy z edytorem tekstu będziesz pracował z tymczasowym plikiem. Aby zamieścić plik w chmurze automatycznie, musisz zamknąć i zapisać dokument. Po zamknięciu edytora tekstu Kleos pokaże okno dokumentu ze wszystkimi informacjami powiązanymi z edytowanym dokumentem. Możesz użyć przycisku nowej czynności, zadania lub spotkania, aby utworzyć czynności, zadania lub spotkania powiązane z utworzonym dokumentem. Kliknij przycisk „Sprawdź”, aby zaakceptować zmiany i zamieścić plik w chmurze. Przycisk „Cofnij” usuwa zmiany.

Jak stworzyć dokument